دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان

تذکر: تفاوتی بین مقاله ارائه حضوری و مجازی به لحاظ هزینه ثبت نام وجود ندارد، گواهی ارائه پس از دریافت فایل ارائه پاورپوینت و یا کلیپ ارائه امکان پذیر است.

تذکر: در صورتی که مقاله ثبت‌نامی از هر نویسنده مقاله دوم و یا بیشتر است گزینه "مقاله دوم و بیشتر..." باید انتخاب شود.

تذکر: امکان ارسال گواهی‌نامه‌های پذیرش زودهنگام به‌وسیله پست وجود دارد. برای این منظور نویسنده محترم درخواست صدور گواهی‌نامه چاپی را باید داده باشد.

تذکر: گواهی‌نامه‌های پذیرش و ارائه چاپی به تعداد نویسندگان مقاله صادر خواهد شد.