دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان


1/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت نیک‌ژن - مهندس نیکونام
2/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت کالا صنعتی صفایی- مهندس صفایی
3/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت پارامتر- مهندس فولادی
4/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت ماشین‌سازی فراهانی- مهندس فراهانی
5/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت مهندسی پنوماتیک سخدری- مهندس سخدری
6/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت توس‌پک- مهندس سرداری
7/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت بهینه ساز آپگیرن گرید- مهندس مصلحی
8/16
جلسه هم اندیشی برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت پارت- مهندس منصوری
9/16
جلسه هم اندیشی برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت توس طب - مهندس بابایی و خانم دکتر شیخیان
10/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت خیام الکتریک- مهندس مرتضایی
11/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت روناک- مهندس احمدی
12/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت مهام- مهندس ادهمی
13/16
تفاهم نامه همکاری برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت کیان تابلو- مهندس مرشدلو
14/16
جلسه هم اندیشی و بازدید جهت برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت کالا صنعتی صفایی- مهندس صفایی
15/16
جلسه هم اندیشی و بازدید برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت توس پک- مهندس سرداری
16/16
جلسه هم اندیشی و بازدید برپایی غرفه‌های علمی صنعتی جنبی دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت ماشین‌سازی فراهانی- مهندس فراهانی

گالری عکس حامیان دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - 14 اسفندماه 1402 - هتل نوین پلاس مشهد