دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان


1/3
جلسه هم‌فکری مدرسین گروه‌های علوم انسانی پیرامون اولین همایش ملی روابط سالم و روان‌شناسی مثبت‌نگر- مهرماه 1403 هتل نوین پلاس
2/3
اولین دور همایش‌های موسسه آموزش عالی خراسان- اسفندماه 1401 هتل نوین پلاس
3/3
اعضای هیات علمی - موسسه آموزش عالی خراسان

اولین همایش ملی روابط سالم و روان‌شناسی مثبت‌نگر

محورهای همایش:

سیاست گذاری در حوزه روابط سالم و مثبت‌نگر

رویکرد سلامت محور و مثبت‌نگر به روابط عاطفی و زوجین

رویکرد سلامت محور و مثبت‌نگر به فرزندپروری

رویکرد سلامت محور و مثبت‌نگر به روابط سازمانی و اجتماعی

شیوه‌های مبتنی بر شواهد در پیشگیری از روابط ناسالم

کاهش آسیب، آسیب‌های جدی و رویکرد نوین

رویکرد بین رشته‌ای برای ارتقاء روابط سالم و مثبت‌نگر

رویکرد معنوی به روابط سالم و مثبت‌نگر

تعلیم و تربیت و آموزش در حوزه روابط سالم و مثبت‌نگر
الگوی نگارش مقالات فارسی الگوی تهیه پوستر الگوی تهیه پاورپوینت
ریاست همایش:دکتر مهدی خواجوی ریاست موسسه آموزش عالی خراسان
دبیر علمی همایش:دکتر زهرا خوشنویسان دبیر علمی همایش
دبیر اجرایی همایش:دکتر فرخی دبیر اجرایی کنفرانس
کمیته علمی:
دکتر زهرا خوشنویسان

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سپیده پورحیدری

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
کمیته داوران:
دکتر سپیده پورحیدری

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر مهدی مدنی فرد

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سید محمد رضا ناظمی

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
صفورا جمشیدی دانشجوی دکتری

هیات علمی گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سیدایمان سیدزاده

مدرس دانشگاه