دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان


1/8
اعضای هیات علمی گروه‌های مهندسی - موسسه آموزش عالی خراسان
2/8
اولین تفاهم نامه همکاری در بخش غرفه‌های صنعتی در مجاورت دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - شرکت نیک‌ژن
3/8
موافقت مجله علمی پژوهشی مکاترونیک از دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - اسفندماه 1402
4/8
موافقت مجله علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق از دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - اسفندماه 1402
5/8
تقدیر از مقالات برتر دانشجویی
6/8
جلسه هم‌فکری مدرسین گروه‌های مهندسی در خصوص دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی - اسفندماه 1402
7/8
اولین کنفرانس پیشرفت‌های بین رشته‌ای در علوم مهندسی - سخنرانان کلیدی - اسفندماه 1401 هتل نوین پلاس مشهد
8/8
دومین همایش ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در مهندسی

دومین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی

محورهای همایش:

مهندسی برق: قدرت، الکترونیک، مخابرات، کنترل، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر،...

مهندسی پزشکی: بیوالکتریک، بیومتریال، بیومکانیک، مهندسی بافت، اندام مصنوعی، پردازش تصاویر پزشکی، ...

مهندسی معماری: معماری و هویت شهری، معماری پایدار، معماری اسلامی، انرژی های نو در معماری، بوم شناسی، سبک شناسی معماری، ، ...

مهندسی عمران: مدیریت پروژه و ساخت، منابع آب مهندسی شهرسازی، راه و ترابری، آب وفاضلاب، مهندسی زلزله، تاریخ معماری ایران اسلامی،، ...

مهندسی کامپیوتر: نرم افزار، معماری نرم افزار، مهندسی وب، پايگاه داده عملياتی و تحليلی، داده كاوی، امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاری، ...
الگوی نگارش مقالات فارسی الگوی نگارش مقالات انگلیسی الگوی تهیه پوستر الگوی تهیه پاورپوینت
ریاست همایش:دکتر مهدی خواجوی ریاست موسسه آموزش عالی خراسان
دبیر علمی همایش:دکتر علی کارساز مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی
دبیر اجرایی همایش:مهندس پریا ایلدرآبادی دانشجوی دکتری معماری
کمیته علمی:
دکتر حمید خالوزاده

استاد تمام گروه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر ناصر پریز

استاد تمام گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منصور قلعه نوی

استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید علیرضا سیدین

استاد تمام گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی خرمی

استادیار گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر علی کارساز

دانشیار گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر محسن عباسی جنت آباد

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر افسانه قلعه نوی

استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سعید تقی زاده

استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر امیر کریمان مقدم

استادیار گروه مکانیک موسسه آموزش عالی خراسان
کمیته داوران مهندسی برق:
دکتر سعید خراشادی زاده

استادیار گروه برق دانشگاه بیرجند
دکتر جاوید خراسانی

استادیار گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر احسان محمدزاده

مدرس دانشگاه
دکتر هادی کشوری

استادیار گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سید محمد فهمیده

استادیار گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
مهندس سید محمد حمیدزاده

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی
دکتر احسان کوهی

استادیار گروه برق موسسه آموزش عالی وحدت
دکتر حامد ملااحمدیان

استادیار گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سید مصطفی قدمی

استادیار گروه برق دانشگاه آزاد علی آباد کتول
مهندس جواد حمیدی

مربی گروه برق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سید محسن علوی

مدرس دانشگاه
کمیته داوران مهندسی کامپیوتر:
دکتر مهدی کارگهی

دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر جواد حمیدزاده

دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد
دکتر الهام مهدی پور

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر محسن عباسی جنت آباد

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر وحید کیانی

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه بجنورد
دکتر شیرزاد شهریاری

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر مجید عسکرزاده

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد ساوه
دکتر محسن کامیار

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر سید حسن صادق زاده

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور
مهندس مهدی آقایی

مربی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی خراسان
کمیته داوران مهندسی پزشکی:
دکتر حسنا قندهاریون

استادیار گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر الیاس مزروعی راد

استادیار گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر علی خرمی

معاون آموزش و پژوهشی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر حمیده لاری گل

مدرس دانشگاه
دکتر سید امیر ضیافتی

مدرس دانشگاه
دکتر سیروس احمدی طوسی

هیات علمی موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر محدثه هدایت زاده

مدرس دانشگاه
دکتر الهه کامل‌نیا

مدرس دانشگاه
کمیته داوران معماری :
دکتر افسانه قلعه نوی

استادیار و مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر ثریا تفکر

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد مشهد
مهندس پریا ایلدرآبادی

دانشجوی دکتری معماری
مهندس کسری کتاب اللهی

دانشجوی دکتری شهرسازی
مهندس فرامرز فدایی

مربی گروه معماری موسسه آموزش عالی خراسان
مهندس فاطمه برادران

مدرس دانشگاه
کمیته داوران مهندسی عمران:
دکتر سعید تقی زاده

استادیار و مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر حسینعلی رهدار

استادیار گروه عمران دانشگاه زابل
دکتر سمانه خاک سفیدی

استادیار گروه عمران دانشگاه زابل
دکتر صادق کاظمیان

استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی اقبال
دکتر مهدی یوسفی

استادیار گروه عمران دانشگاه علوم دریایی چابهار
دکتر هاشم جهانگیر

استادیار گروه عمران دانشکده فنی فردوس
کمیته داوران مهندسی مکانیک:
دکتر امیر کریمان مقدم

استادیار گروه مکانیک موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر خدیجه مرادیان

مدرس دانشگاه
دکتر کریم علی اکبری

استادیار گروه مکانیک موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر امیر ابراهیمی

مدرس دانشگاه
دکتر محی الدین یوسفی

مدرس دانشگاه
دکتر مهدی ملکی

مدرس دانشگاه
کمیته داوران مهندسی صنایع:
دکتر سعید یعقوبی

دانشیار گروه صنایع دانشگاه علم وصنعت
دکتر عبدالله آراسته

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر محسن رضایی

استادیار دانشگاه علم و فن آوری مازنداران
دکتر مهدی رنجبر بورانی

استادیار دانشگاه علم و فن آوری مازنداران
دکتر ناهید هاشمیان بجنورد

استادیار مهندسی صنایع دانشگاه خیام
دکتر هادی عبدالله زاده سنگرودی

استادیار دانشگاه علم و فن آوری مازندران