دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان


1/5
جلسه هم‌فکری مدرسین گروه‌های حقوق و فقه پیرامون دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه‌ها، رویکردها و چالش‌ها
2/5
اولین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه‌ها، رویکردها و چالش‌ها - اسفندماه 1401 هتل نوین پلاس
3/5
پیش همایش کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه‌ها، رویکردها و چالش‌ها توسط کانون وکلای دادگستری
4/5
کارگاه آموزشی مقاله نویسی ویژه دانشجویان ارشد و کارشناسی - استاد تاجیک
5/5
دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه‌ها، رویکردها و چالش‌ها - اسفندماه 1402 موسسه آموزش عالی خراسان

دومین همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه‌ها، رویکردها و چالش‌ها

محورهای همایش:

علوم جنایی : حقوق جزای عمومی، حقوق جزای خصوصی، آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی، سیاست جنائی، فلسفه کیفری،...

حقوق عمومی: حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اداری، حقوق مالیه، ...

حقوق خصوصی: حقوق خانواده، حقوق مالکیت، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت، حقوق دریائی، ...

حقوق بین الملل: حقوق معاهدات، مسئولیت‌های بین المللی، حقوق بین الملل اقتصادی، سازمان‌های بین المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه، ...

فقه و اصول: مبانی استنباط مسائل مستحدثه، مطالعات نوین علم اصول فقه، ...
الگوی نگارش مقالات فارسی الگوی تهیه پوستر الگوی تهیه پاورپوینت
ریاست همایش:دکتر مهدی خواجوی

ریاست موسسه آموزش عالی خراسان
دبیر علمی همایش:دکتر علی فتوحی راد

استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
دبیر اجرایی همایش:دکتر محمد رضا حائری زاده

مدیر گروه حقوق موسسه آموزش عالی خراسان
مسئول کمیته داوران همایش:دکتر کاظم خسروی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد
کمیته علمی:
دکتر عباس شیخ الاسلامی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر محمد رضا حائری زاده

مدیر گروه حقوق موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر محمد باقر گرایلی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه خراسان
دکتر سید جواد ساداتی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی فتوحی راد

استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر کاظم خسروی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد
دکتر فخر آفاق حمیدی

استادیار و مدرس دانشگاه
دکتر امین قاسمی فر

مدرس دانشگاه
کمیته داوران:
دکتر امین قاسمی فر

مدرس دانشگاه
دکتر حسین بهرامی

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر حسین حقیقت پور

استادیار دانشگاه یزد
دکتر رضا هادی زاده

مدرس دانشگاه
دکتر علی محمدیان

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر فخر آفاق حمیدی

استادیار و مدرس دانشگاه
دکتر محمد رضا داداشی

استادیار دانشگاه آزاد گیلان
دکتر مرتضی کشاورزی ولدانی

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر وحید زارعی شریف

استادیار دانشگاه آزاد گیلان
سید علی جبار گلباغی

استادیار دانشگاه آزاد گیلان
دکتر علی فتوحی راد

استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مهدی عبدی

دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی
دکتر کاظم خسروی

مسئول کمیته داوران کنفرانس و مدرس دانشگاه
دکتر محمد داوری

مدرس دانشگاه
کتایون اشرفی

مدرس موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر احمد پورابراهیم

مدرس دانشگاه
دکتر عبدالله باقری

استادیار دانشگاه آزاد مشهد
عارف حمداللهی

مدرس حوزه و دانشگاه
دکتر محمد رضا غلام پور

استادیار گروه حقوق موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
دکتر حسن حسینی‌یار

مدرس رشته حقوق دانشگاه
دکتر محمد امین حسن زاده

مدرس دانشگاه
دکتر سید نورالدین حیدری منش

مدرس دانشگاه
صفدر ایمانی

مدیر حقوق جهاد دانشگاهی
دکتر شیده امامی صدر

مدرس دانشگاه